Dlaczego warto zainwestować w licznik piwa?
 
    A dlaczego pozostawia� barmanowi mo�liwo�� "dorabiania" sobie Twoim kosztem? Dlaczego wypina� i wa�y� beczki? Dlaczego, gdy co� si� nie zgadza przy rozliczaniu sprzeda�y piwa, bra� za dobr� monet� t�umaczenia barmana: �e si� pieni�o, �e la� wi�ksze porcje, czy �e w KEG-u nie by�o 30, czy 50 litr�w?
A mo�e Tw�j barman ju� niczego nie t�umaczy, jakby sytuacja, �e cz�� pieni�dzy z utargu nie trafia do Twojej kieszeni, by�a ca�kowicie normalna?

 
Dajemy Ci do r�ki �wietne narz�dzie do uczciwego i szybkiego rozliczenia sprzeda�y piwa w Twoim lokalu, a co za tym idzie wi�kszych pieni�dzy i wi�kszej satysfakcji z prowadzonego biznesu!

 

 

© 2015 Navisoft
licznik piwa systemy do rozliczania gastronomii licznik kufli kontrola barmana pomiar piwa monitoring baru ważenie beczek KEG rollbar piwomierz baczka kontrola sprzedaży piwa
oprogramowanie dla gastronomii instalacje piwa KEG system gastro ważenie beczek wyposażenie gastronomii urządzenia gastronomiczne licznik do piwa